Firmy

  • Budynki, budowle
  • Mienie od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych
  • OC działalności gospodarczej
  • Sprzęt elektroniczny
  • Maszyny, urządzenia
  • Ubezpieczenie osobowe (pracowników)