Mieszkanie / Dom

  • Mury od ognia i zdarzeń losowych
  • Stałe elementy (ogień, zdarzenia losowe, dewastacja, kradzież)
  • Mienie ruchome (ogień, zdarzenia losowe, dewastacja, kradzież)
  • OC w życiu prywatnym dla Siebie i członków rodziny
  • Domy w budowie