Zielona Karta – kiedy ją zabrać?

By | Lipiec 12, 2017

Zielona Karta gwarantuje, że poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych otrzymają odszkodowanie spowodowane przez kierowcę z zagranicy, a kierowca ten nie będzie musiał kupować ubezpieczenia granicznego.

Do kolizji może dojść wszędzie, a są kraje, w których ubezpieczenie OC nie wystarczy. Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy. Stanowi dowód tego, że jej posiadacz objęty jest ubezpieczeniem OC zgodnie z prawem kraju, który odwiedza, a który należy do systemu Zielonej Karty.

Nazwa pochodzi od koloru dokumentu. Polisa wydana jest w języku polskim oraz w jednym z dwóch języków oficjalnych, tj. angielskim lub francuskim.

Gdzie trzeba mieć Zieloną Kartę?

W państwa EOG oraz Andorze, Serbii i Szwajcarii nie trzeba mieć Zielonej Karty, gdyż honorowane jest ubezpieczenie OC. Czyli od 01.05.2004 roku, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, polskie OC jest ważne w takich krajach jak: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy i Węgry.

Zielona Karta ważna jest w następujących krajach:

 • Albania
 • Macedonia
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Białoruś
 • Rosja
 • Czarnogóra
 • Bośni i Hercegowina
 • Tunezja
 • Iran
 • Turcja
 • Izrael
 • Ukraina

Jak to działa?

Zielona Karta działa w taki sam sposób, jak polisa OC. Towarzystwo, które wydało Zieloną Kartę, bierze na siebie odpowiedzialność cywilną w zakresie wypłaty należnego odszkodowania, czyli wypłaci odszkodowanie zamiast sprawcy. Dla wysokości odszkodowania kluczowe znaczenie mają przepisy kraju,w którym doszło do kolizji bądź wypadku. Górną granicą odpowiedzialności stanowi suma gwarancyjna, która nie może być niższa niż równowartość w złotych:

– 5 000 000 euro na każdego poszkodowanego w przypadku szkód na osobie

– 1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Suma gwarancyjna jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

Jeśli spowodujemy kolizje albo wypadek, powinniśmy dać poszkodowanemu kopię swojej Zielonej Karty.

W razie problemów z Zieloną Kartą w czasie podróży zagranicznej można kontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

żródło: motofakty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *